ČLENOVIA

Školský parlament sa vo svojej činnosti riadi svojím štatútom, ktorý nadobudol účinnosť podpisom predsedu ŠP, riaditeľa školy a koordinátorky ŠP.

Predseda ŠP: Adrián Šuchter

Podpredseda ŠP: Soňa Mészárošová

Členovia ŠP:

 1. Hana Tóthová
 2. Samuel Pacala
 3. Rastislav Peňažka
 4. Adam Haško
 5. Sarah Sztanková
 6. Katarína Lepiešová
 7. Tobiáš Krajmer
 8. Simona Murajdová
 9. Samuel Maťo
 10. Oliver Mikla
 11. Nela Blažeková

Koordinátorka ŠP: Mgr. Andrea Čengerová