ČLENOVIA

Školský parlament sa vo svojej činnosti riadi svojím štatútom, ktorý nadobudol účinnosť podpisom predsedu ŠP, riaditeľa školy a koordinátorky ŠP.

Zloženie Školského parlamentu pri GAV Levice:

Členovia ŠP:

1. Soňa Mészárošová M (predsedníčka)

2. Samuel Maťo 2.A (podpredseda)

3. Adam Haško O

4. Simona Murajdová 4.D

5.  Rastislav Peňažka M

6. Katarína Lepiešová M

7. Oliver Mikla 2.B

8. Tobiáš Krajmer 2.B

9. Sheila Šipekiová X

10. Petra Danišová 2.B

11. Martina Gáfriková 3.A

12. Nela Blažeková Q

13. Katarína Belinda Kúdelová 2.C

Koordinátorka: Mgr. Andrea Čengerová

Školský parlament sa vo svojej činnosti riadi svojím štatútom, ktorý nadobudol účinnosť podpisom predsedu ŠP, riaditeľa školy a koordinátorky ŠP.