KONTAKT

Mgr. Čengerová Andrea, koordinátor: cengerova@gav.sk

Adrián Šuchter, predseda: predseda.sp@gav.sk

ADRESA ŠKOLY: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice